Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych

 „Dziecko jest chodzącym cudem jedynym, 
wyjątkowym i niezastąpionym
 Phil Bosmans


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zwraca się z ponowną prośbą do wszystkich osób, które chciałyby pomóc dzieciom niemogącym z różnych przyczyn mieszkać z rodzicami.

Poszukujemy osób, które przyjęłyby dziecko do swojego domu. Wsparciem finansowym oraz poradnictwem służą wykwalifikowani pracownicy PCPR. W najcięższych chwilach, na życiowych zakrętach wszyscy liczymy na przyjaciół. Samotne dzieci pozbawione niezbędnego dla prawidłowego rozwoju, troski, poczucia bezpieczeństwa liczą na przyjacielski gest.

Jakie warunki trzeba spełniać, żeby zostać opiekunem zastępczym?

 • Obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski,
 • Pełnia praw w zakresie władzy rodzicielskiej,
 • Odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stale źródło dochodu,
 • Dobry stan zdrowia umożliwiający stałą opiekę nad dzieckiem,
 • Szkolenie dla kandydatów na opiekunów zastępczych,
Czego możesz oczekiwać w zamian?

 • Poradnictwa rodzinnego,
 • Terapii rodzinnej,
 • Korzystania z doświadczeń grupy wsparcia,
 • Bezpłatnego szkolenie dla kandydatów na opiekunów zastępczych,
 • Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
Jakie dzieci najczęściej trafiają do rodzin zastępczych? • Dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • Dzieci z rodzin niezaradnych wychowawczo,
 • Dzieci z rodzin nadużywających narkotyków lub alkoholu,
 • Dzieci, których rodzice są chorzy lub weszli w konflikt z prawem,
 • Sieroty naturalne,
Skontaktuj się z nami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lidzbarska 27
09-300 Żuromin
tel. 0-23 657 35 15