DARMOWE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W RAMACH GRUP WSPARCIA ,"RÓWNOWAŻNIA"

Fundacja ADRA Polska - ADRA Poland, wychodzące naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemia wirusa COVID-19, zaprasza do udziału w grupach wsparcia w ramach projektu ,,Równoważnia’’. Do udziału w grupie może zgłosić się każdy, kto odczuwa wyżej wymienione trudności. Dzięki grupie można BEZPIECZNIE i ANONIMOWO podzielić się własnymi przeżyciami, wymienić doświadczeniami, pomysłami, otrzymać wsparcie. Można tu spotkać ludzi, którzy przeżywają te same problemy, którzy nie ocenią i nie skrytykują, ale zrozumieją i wesprą.

Grupy wparcia, "Równoważnia" będą odbywać się pod opieką wykwalifikowanych specjalistów – psychologów, trenerów, doradców zawodowych, trenerów i coachów.

Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny.

Co zrobić, aby dołączyć do grupy wsparcia ,,Równoważnia’’?

Wejść na stronę https://www.adra.pl/kryzys

Wypełnić krótki formularz

Poczekać na kontakt ze strony Fundacji.