Kadra

Dyrektor: Danuta Przybył

 

Główny księgowy: Alina Lidia Kobylińska

Starszy specjalista pracy socjalnej: Elżbieta Romanowska

Starszy specjalista pracy socjalnej: Justyna Żywiecka

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych: Ewa Kujawa

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych: Marlena Budzich

Specjalista ds. administracyjnych: Monika Lorenc

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Justyna Szydłowska

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Zuzanna Rydzyńska

Referent ds. księgowości: Ewa Tylicka

 

Koordynator do spraw dostępności
Justyna Żywiecka
tel. 23 657 09 04
Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot;

  1. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot;
  2. monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.