Kadra

Dyrektor: Danuta Przybył

Główny księgowy: Justyna Kołnierzak

Starszy pracownik socjalny: Joanna Kurkiewicz-Krawiec

Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator: Justyna Żywiecka

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych: Ewa Kujawa

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych: Marlena Budzich

Specjalista ds. kadrowo-administracyjnych: Monika Lorenc

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Justyna Szydłowska

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Zuzanna Rydzyńska

Starszy referent ds. księgowości: Ewa Tylicka

Koordynator do spraw dostępności

Justyna Żywiecka
tel. 23 657 09 04
Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot;

  1. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot;
  2. monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.