Kadra

Dyrektor: Danuta Przybył

Główny księgowy: Justyna Kołnierzak

Starszy pracownik socjalny: Joanna Kurkiewicz-Krawiec

Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator: Justyna Żywiecka

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych: Ewa Kujawa

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych: Marlena Budzich

Specjalista ds. kadrowo-administracyjnych: Monika Lorenc

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Justyna Szydłowska

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Zuzanna Rydzyńska

Starszy referent ds. księgowości: Ewa Tylicka

Koordynator do spraw dostępności

Justyna Żywiecka
tel. 23 657 09 04
Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot;

  1. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot;
  2. monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Spotkanie integracyjne w Konopatach

W dniu 23 paŸdziernika br. w Goœcińcu Myœliwskim w Konopatach odbyła się impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Żuromińskiego. Wzięli w niej udział uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Żuromina, mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Bšdzynie, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych z Żuromina, uczestnicy Œrodowiskowego Domu Samopomocy z Żuromina, władze gminne, pracownicy PUP oraz osoby niepełnosprawne, które objęte sš projektem. Imprezę uœwietnił występ Cyrku ?Heca? z Lipinek koło Brodnicy. W ramach integracji uczestnicy i osoby niepełnosprawne mogli wzišć udział w pokazach cyrkowych.

Czytaj dalej

Szkolenia w Serocku

W ramach aktywnej integracji w dniach 18-30 sierpnia 2008 r. przeprowadzone zostało szkolenie „ABC przedsiębiorczości z kursem komputerowym” dla 20 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu żuromińskiego. Szkolenie te odbyło się w ośrodku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych – „Exploris” w Serocku i połączone było z rehabilitacją medyczną i wsparciem psychologicznym.

Czytaj dalej