Możliwość schronienia samotnych matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży z terenu powiatu żuromińskiego

Powiat Żuromiński w dniu 14 grudnia 2020 r. zawarł porozumienie z Caritas Archidiecezji Gdańskiej, na jego podstawie udostępniono miejsca pobytu dla samotnych matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży z terenu powiatu żuromińskiego w Dom Samotnej Matki w Matemblewie. Schronienia udziela się na wniosek Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu żuromińskiego, zgodnie z § 4 ust. 1, 2 oraz 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Koszt pobytu jednej osoby wynosi 60,00 zł za dobę.

Strona Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Dom Samotnej Matki w Matemblewie:

https://www.caritas.gda.pl/placowki-cag/dom-samotnej-matki-caritas/?portfolioCats=113